Pauserne kan være et frirum, hvor der er tid til at snakke sammen om løst og fast, hvor tiden flyver afsted. Men pauserne kan også være triste, ensomme og meget lange – måske endda uoverskuelige for nogen.

I dette spot arbejder du med din og kammeraternes trivsel i pauser og frikvartererne. Det er nemt at gøre andre ked af det, selv om man ikke vil det.

Opgaverne hjælper dig til at blive opmærksom på, hvordan du er med til at skabe ’det gode frikvarter’ på din skole.

Opgave 1 – om at forstå andre

I denne opgave træner du at kunne tolke og forstå andre menneskers adfærd. Ordet adfærd betyder den måde, man reagerer på eller opfører sig på.
Sådan gør I:

 1. Klassen deles i hold 1 og hold 2.
 2. Se spottet fælles på klassen to gange.
 3. Første gang I ser spottet, skal hold 1 se spottet, mens hold 2 holder øje med hold 1 og deres reaktion, når de ser spottet.
 4. Anden gang I ser spottet, bytter hold 1 og hold 2 roller. Hold 2 ser spottet, og hold 1 ser på hold 2.

Diskutér:

Diskutér på klassen, hvad spottet handler om. Hvad er hensigten og budskabet i spottet?

Snak også om hinandens reaktion, mens I så spottet. Var der noget særligt, I lagde mærke til hos hinanden? Hvilket? Alle bør bidrage med mindst en iagttagelse.

Opgave 2 – om at lytte til argumenter

Denne opgave træner din evne til at argumentere for din forståelse og holdning til noget, I alle har set. I arbejder i grupper. I kan svare på alle eller nogle af spørgsmålene fra listen nedenfor. Måske er I ikke enige om svaret, men lyt til hinanden og sig, hvorfor I mener, det I gør.

 1. Hvilken løsning havde du valgt? Havde du inviteret drengen med i gruppen eller udelukket ham?
 2. Hvorfor havde du gjort sådan?
 3. Hvilken følelse havde du haft, hvis det var dig, der var blevet udelukket?
 4. Hvad kan det betyde for en klasse, at enkelte elever bliver udelukket?
 5. Hvad kan det betyde for den/ dem, der bliver udelukket?
 6. Er der nogen, der bliver udelukket/ bare ikke rigtig er med i jeres klasse? Hvorfor er det sådan?
 7. Er der nogen, der bestemmer mere end andre i klassen? Hvordan kan det være?
 8. Prøv at opstille et hierarki over klassen og begrund hvorfor I mener, det ser sådan ud.
 9. Kan de, der bestemmer i klassen, udnytte det negativt i forhold til klassen?
 10. Kan de, der bestemmer i klassen, bruge det positivt i forhold til klassen?
 11. Hvem er ansvarlig for, at der ikke er nogen i klassen, der bliver udelukket i timerne?
 12. Hvem er ansvarlig for, at der ikke er nogen i klassen, der bliver udelukket i pauserne? 

Opgave 3 – om at være udelukket

Du har helt sikkert følt dig udenfor engang. Det har alle mennesker. Med de følgende opgaver skal du blive klogere på dig selv og din egen måde at reagere på, når du oplever at blive udelukket. 

Sådan gør I:

 1. I skal arbejde i mindre grupper. Find en situation, hvor I selv er blevet udelukket/ har følt jer udenfor. Lav et rollespil, der gengiver denne situation. Bagefter skal I give jeres rollespil en anden slutning, ligesom i spottet.
 1. Beskriv i rollespillet hvordan det føltes at være udelukket, og hvordan det føltes at være med i gruppen.
 1. Fremlæg rollespillet på klassen og forklar, hvorfor i lavede rollespillet lige præcis sådan, som I gjorde. Beskriv jeres tanker med det og beskriv jeres hensigt med rollespillet.
  I kan evt. lave en film selv med PuppetPals eller StoryCreator på ipad som erstatning for rollespil med jeres egne kroppe.
1