Jeg er den, jeg er – men hvem er jeg egentlig og hvad er det, der gør mig til den, jeg er? Din frisure er vigtig og måske er det vigtigt, hvor du bor, og hvordan du bor. Dine holdninger er vigtige, og måske er dine forældre vigtige. Din måde at tænke og tale på fortæller noget vigtigt om dig, og måske er den musik, du hører, også med til at fortælle hvem du er som person.

I denne opgave arbejder du med at forstå dig selv. I filmen møder du drengen Sylvester, der spiller violin. Sylvester er meget glad for violinspillet, men det har nogen gange været svært for ham at acceptere, at musikken er en særlig del af hans personlighed, synes han selv. I dag er Sylvester glad og finder styrke i sin violin, både i musikkens og i skolens verden. Sylvester trives som den, han er.

Opgaver om identitet og personlighed: 

  1. I skal arbejde sammen to og to. Se filmen og giv en kort beskrivelse af hvem Sylvester er, og hvad der er med til at danne ham som person. Diskutér, hvilken rolle musikken spiller for Sylvesters identitet? I kan skrive jeres svar ind i et tekstdokument og dele det med de andre i klassen. Afslut opgaven ved at læse, hvad de andre i klassen har skrevet om Sylvester. 
  1. Sæt jer over for hinanden to og to og kig godt på hinanden. Giv en kort beskrivelse af din kammerat. Hvem er han eller hun? Hvad er det, der gør din kammerat til den, han eller hun er? Er det f.eks. måden din kammerat taler på? Reagerer på? Ser ud på? Interesserer sig for?
  1. Nu skal du arbejde alene. Skriv en kort beskrivelse af dig selv, og hvad du mener er med til at gøre, at du er den, du er. Sammenlign beskrivelserne på klassen. Var der mange ligheder eller forskelligheder blandt dig og dine kammerater?
  1. Diskuter på klassen: Hvorfor er det vigtigt at vide, hvem man er, når man skal indgå i et fællesskab? Kan det være med til at styrke trivslen i klassen? Kan det have betydning for, om man tør være sig selv i klassen? Hvorfor eller hvorfor ikke?
1