Aktivitetsforslag

Herunder finder du aktiviteter, mål- og arbejdsbeskrivelser til materialets film. Du kan også finde aktivitetsbeskrivelserne i menupunktet til eleverne.

Frikvarter

Mål: Arbejdet med klippet skal bidrage til styrkelsen af elevenes sociale kompetencer. Eleverne skal opnå opmærksomhed på sociale spilleregler, og hvilken effekt forskellig adfærd har på samværet i klassen, for dem selv og hele klassen.

Se film og opgaver her

Voxpop – trivsel

Mål: Eleverne skal opnå viden om trivsel og selv kunne forklare, hvad trivsel er, så de aktivt kan gå ind og være med til at forbedre trivslen omkring dem.

Se film og opgaver her

Voxpop – lærer

Mål: Eleverne skal blive bevidste om hvilken rolle sammenspillet med deres lærer har for klassens trivsel.

 

Se film og opgaver her

 

Sylvester

Mål: Eleven skal igennem opgaverne blive klogere på sig selv og sin egen identitet. Selvforståelse kan fremme sociale interaktion til gavn for fællesskabet.

Se film og opgaver her

Mille

Mål: Eleverne skal kunne reflektere over, hvad det vil sige at være populær, og hvilken magt de populære i klassen kan have.

Se film og opgaver her

Charlotte

Mål: Eleverne skal kunne reflektere over, hvad det vil sige at være populær, og hvilken magt de populære i klassen kan have.

Se film og opgaver her

Danne grupper

Mål: Eleven skal opnå en forståelse for, hvorfor det er vigtigt for klassens trivsel, at bruge omtanke i deres handlinger.

 

Se film og opgaver her

Højtlæsning

Mål: Eleverne skal opnå viden om god praksis i omgang med andre elever, der gør sig umage, men underperformer ift. samlet klasseniveau.

Se film og opgaver her

Ny bluse

Mål: Eleverne skal opnå kompetence til at få samtalepartnere til at føle sig hørt.

 

Se film og opgaver her

Fortabt på Facebook

Mål: Eleven skal opnå forbedret adfærd på sociale medier

Se film og opgaver her

1