Frikvarter – lærer

 

Tidsforbrug: Se spottet to gange, opgave 1: ( 15 min)

                 Gruppespørgsmål, opgave 2: 45 min

                 Rollespil, opgave 3: 45 min

 

Mål: Arbejdet med klippet skal bidrage til styrkelsen af elevenes sociale kompetencer. Eleverne skal opnå opmærksomhed på sociale spilleregler, og hvilken effekt forskellig adfærd har på samværet i klassen, for dem selv og hele klassen.

Teaser

Pauserne kan være et frirum, hvor der er tid til at snakke sammen om løst og fast, hvor tiden flyver afsted. Men pauserne kan også være triste, ensomme og meget lange – måske endda uoverskuelige for nogen.

I dette klip arbejder du med din og kammeraternes trivsel i pauser og frikvartererne. Det er nemt at gøre andre ked af det, selv om man ikke vil det. Opgaverne hjælper dig til at blive opmærksom på, hvordan du er med til at skabe ’det gode frikvarter’ på din skole.

Opgave 1 – Om at forstå andre

Til eleven

I denne opgave træner du at kunne tolke og forstå andre menneskers adfærd. Ordet adfærd betyder den måde, man reagerer på eller opfører sig på.

Sådan gør I:

 • Klassen deles i hold 1 og hold 2.
 • Se spottet fælles på klassen to gange.
 • Første gang I ser spottet, skal hold 1 se spottet, mens hold 2 holder øje med hold 1 og deres reaktion, når de ser spottet.
 • Anden gang I ser spottet, bytter hold 1 og hold 2 roller. Hold 2 ser spottet, og hold 1 ser på hold 2.

Diskutér:

Diskutér på klassen, hvad spottet handler om. Hvad er hensigten og budskabet i spottet?

Snak også om hinandens reaktion, mens I så spottet. Var der noget særligt, I lagde mærke til hos hinanden? Hvilket? Alle bør bidrage med mindst en iagttagelse. 

Til læreren:
Hvad handler spottet om for dig og for os? Se spottet i fællesskab i klassen. Spottet skal ses fælles på klassen, da eleverne her har mulighed for at se hinanden og derved blive bedre til at aflæse hinandens reaktioner, hvilket er væsentlig for at kunne indgå i et socialt sammenspil.

Opgave 2 – Om at lytte til argumenter

Til eleven

Denne opgave træner din evne til at argumentere for en forståelse af og holdning til noget, I alle har set. I arbejder i grupper. Svar på alle spørgsmål eller vælg nogle af spørgsmålene fra listen nedenfor. Måske er I ikke enige om svaret, men lyt til hinanden og sig, hvorfor I mener, det I gør.

 1. Hvilken løsning havde du valgt? Havde du inviteret drengen med i gruppen eller udelukket ham?
 2. Hvorfor havde du gjort sådan?
 3. Hvilken følelse havde du haft, hvis det var dig, der var blevet udelukket?
 4. Hvad kan det betyde for en klasse, at enkelte elever bliver udelukket?
 5. Hvad kan det betyde for den/ dem, der bliver udelukket?
 6. Er der nogen, der bliver udelukket/ bare ikke rigtig er med i jeres klasse? Hvorfor er det sådan?
 7. Er der nogen, der bestemmer mere end andre i klassen? Hvordan kan det være?
 8. Prøv at opstille et hierarki over klassen og begrund hvorfor I mener, det ser sådan ud.
 9. Kan de, der bestemmer i klassen, udnytte det negativt i forhold til klassen?
 10. Kan de, der bestemmer i klassen, bruge det positivt i forhold til klassen?
 11. Hvem er ansvarlig for, at der ikke er nogen i klassen, der bliver udelukket i timerne?
 12. Hvem er ansvarlig for, at der ikke er nogen i klassen, der bliver udelukket i pauserne?

Til læreren:
Hvad kan vi bruge spot og aktiviteter til? Eleverne skal selv lave grupperne (3 per gruppe), men bed dem vælge nogen fra klassen, de ikke plejer at arbejde sammen med. Spørgsmålene skal bearbejdes i grupper, da gruppearbejde indebærer et højt krav til eleverne om samarbejde. Og samtidig motivere gruppearbejde til, at alle kan deltage aktivt og få sagt noget. Et velfungerende gruppearbejde forudsætter, at gruppens medlemmer respekterer hinanden.

Opgave 3 – Om at være udelukket 

Til eleven

Du har helt sikkert følt dig udenfor engang. Det har alle mennesker. Med de følgende opgaver skal du blive klogere på dig selv og din egen måde at reagere på, når du oplever at blive udelukket.

Sådan gør I:

 1. I skal arbejde i mindre grupper. Find en situation, hvor I selv er blevet udelukket/ har følt jer udenfor. Lav et rollespil, der gengiver denne situation. Bagefter skal I give jeres rollespil en anden slutning, ligesom i spottet.
 1. Beskriv i rollespillet hvordan det føltes at være udelukket, og hvordan det føltes at være med i gruppen.
 1. Fremlæg rollespillet på klassen og forklar, hvorfor i lavede rollespillet lige præcis sådan, som I gjorde. Beskriv jeres tanker med det og beskriv jeres hensigt med rollespillet.
  I kan evt. lave en film selv med PuppetPals eller StoryCreator på ipad som erstatning for rollespil med jeres egne kroppe.

Til læreren:
Kunne det have været mig? Opgaven skal løses som et rollespil, da eleverne har her mulighed for at spille en rolle om noget, de har oplevet, hvilket kan bidrage til at arbejde med oplevelser, som ikke er nemme at tale om. Efter endt udarbejdelse skal mindst 3 grupper vise deres rollespil for klassen. Efterfølgende fremlægger de fremvisende grupper deres overvejelser og klassen diskuterer i fællesskab gode og dårlige strategier til forbedring af positiv trivsel. Drøftelsen tager udgangspunkt i de fremlagte argumenter og viste rollespil.

1