Højtlæsning i klassen – lærer

 

Tidsforbrug: Individuelt arbejde: 25 min

                 To-og-to arbejde: 30 min

                 Klassearbejdet: 30 min

Mål: Eleverne skal opnå viden om god praksis i omgang med andre elever, der gør sig umage, men underperformer ift. samlet klasseniveau.

Teaser

Du er god til noget og mindre god til noget andet. Det er et livsvilkår. Når du er tryg og får opbakning, trives du bedre, end hvis andre griner af dig og ruller med øjnene.

Aktiviteter 

Til eleven

Du er god til noget og mindre god til noget andet. Sådan er det for de fleste. Når du er tryg og får opbakning, trives du bedre, end hvis andre griner af dig og ruller med øjnene. Når du arbejder med dette spot, lærer du om forskellen mellem at støtte andre i deres trivsel i modsætning til at have det sjovt på andres bekostning. 

Opgaver om at acceptere både stærke og svage sider

Alle mennesker er gode til noget og knap så skarpe til andet. Men for at have en god trivsel, er det vigtigt, at man som klasse acceptere de svagheder, som man nu engang kan have.

Se spottet om højtlæsning i klassen og læg mærke til, hvad klassen gør, da drengen har svært ved at læse højt i engelsk. Hvordan reagerer de andre i klassen?

Når du har set filmen, skriver du to af dine egne styrker på to små kort. Din lærer kan bestemme, at I skal skrive det i et delt dokument online. Husk at skrive navn på kortene.

Kortene hænges op på væggen i klassen som ”Wall of Strength”.

Snak om kortene på klassen. Hvad er det for nogle ting, som I er gode til i jeres klasse? Hvordan kan I udnytte alt det, som I er gode til? Hvordan kan det hjælpe klassen i hverdagen?

Til Læreren:
Opgaven skal løses individuelt og spottet skal ses selvstændigt. Du skal lave to små kort i karton til hver elev. Efter at eleverne har skrevet deres styrkekort, hænges de op på væggen i klassen. Udvidelsesopgave: en flersproget elev kan levere en tekst på kendt fremmedsprog, fx bosnisk, og bede andre læse teksten højt. Den flersprogede kan enten grine eller assistere i læsning: Målet er at få en drøftelse om den gode praksis i klassen.

Flere aktivitetsforslag:

  1. Leg kongens efterfølger

Legen går ud på, at en elev viser en figur med sin krop, som andre skal efterligne. I denne opgave må næste elev kun lave en ny figur, når alle har klaret den første figur. I skal prøve at hjælpe hinanden på en god måde, så I som klasse kan komme videre. Læreren bestemmer, hvem der laver den næste figur.

  1. Se spottet igen. Du skal overveje, hvorfor klassen griner af højtlæsningen. Når du har set filmen, taler I sammen på klassen om klassens motiver for at have det sjovt på andres bekostning.

 

Til læreren:
Opgaven løses individuelt. Filmen kan vises som opstart i klassen i fællesskab.

1