Mille – lærer

 

Tidsforbrug: Se spottet to gange, opgave 1: ( 15 min)

                 Gruppespørgsmål, opgave 2: 45 min

                 Rollespil, opgave 3: 45 min

 Mål: Eleverne skal opnå viden om trivsel og selv kunne forklare hvad trivsel er, så de aktivt kan gå ind og være med til at forbedre trivslen omkring dem.

Teaser
Hvem er jeg? Hvornår er jeg i det hele taget mig selv? Og hvorfor ”spiller” jeg måske nogle roller i løbet af dagen, afhængigt af hvem jeg er sammen med, og hvor jeg er?


Opgaver om at være sig selv
Se spottet på klassen og snak sammen om det bagefter. Hvad lagde du mest mærke til i spottet? Hvorfor lagde du lige netop mærke til det?

Til læreren:
Opgaven skal løses i plenum, så der kommer et sammenlignings grundlag til opgaven. Eleverne bliver her ligeledes opmærksomme på deres ligheder/ forskelligheder ved de svar der kommer.

2. Svar på opgaven i grupper. Mille fortæller, at når hun danser, kan hun være sig selv. Hvad betyder det at være sig     selv?

3. Skriv i dit hæfte/på tablet/PC. Er du altid den samme lige meget hvor du er, og hvem du er sammen med?
Hvis nej, hvorfor ikke?

Til læreren:
Opgaven skal løses individuelt, da der ønskes en refleksion over hvem man er hvornår og hvorfor.

4. Hvornår føler du, at du kan være helt dig selv? Skriv i dit hæfte/tablet/PC og begrund dit svar. Du kan bruge hv-ord til at gøre besvarelsen præcis. Hvornår, hvor, med hvem, hvordan, hvad gør du, mv.

1