Ny bluse – lærer

 

Tidsforbrug: Individuelt arbejde, opgave 1: 10 min

                 To-og-to, opgave 2: 30 min

                 Klassearbejdet, opgave 3: 25 min

Mål: Eleverne skal opnå kompetence til at få samtalepartnere til at føle sig hørt.

Teaser

Det sker med jævne mellemrum i hverdagen, at vi for nemhedens skyld overhører andres beskeder. Når vi ikke lytter, føler den anden sig overhørt og uvigtig.

Aktiviteter 

Til eleven

Det sker med jævne mellemrum i hverdagen, at vi overhører andres beskeder. Når vi ikke lytter, føler den anden sig overhørt og som en, der ikke er særlig vigtig. Med dette spot lærer du noget om at behandle dem, du taler med på en hensigtsmæssig og god måde. 

Opgaver om at behandle hinanden ordentligt

Se spottet om den nye røde bluse. Når du ser spottet, skal du lægge mærke til, at man kan svare på forskellige måder. Tænk på de to måder, pigen i filmen reagerer, da hun hører om den nye trøje.

Snak med en kammerat om, hvordan du vil reagere i situationen. Først som pigen med den nye bluse. Og bagefter som den anden pige i spottet.

Forklar hinanden, hvad I vil gøre og sige i den situation og hvorfor, I vil det.

Hvis din ven en dag kommer i noget tøj, som du faktisk ikke synes om. Hvordan vil du så reagere?

Diskutér og omskriv jeres reaktion til en short story med dig selv i hovedrollen. 

Flere aktivitetsforslag:

  1. Lav en dialog-sekvens med talebobler om en ny mobiltelefon.

Du skal her arbejde alene.

Tænk tilbage på en episode, hvor du heller ikke blev hørt af dine venner.

Skriv teksten til en dialog mellem dig og en kammerat. Sæt teksten ind i talebobler, som om, I havde en samtale.

Du skal bruge udklippede talebobler og skrivegrej, hvis det skal hænge i klassen. På PC kan Word lave fine talebobler med tekst i, der kan printes og klippes ud.

Til læreren:
Opgaven løses individuelt. Filmen kan vises som opstart i klassen i fællesskab.

2. Hvad handler spottet om?
Snak om spørgsmålene i mindre grupper. Vælg en i gruppen som sekretær. Sekretæren skriver jeres svar ned. Fremlæg jeres svar for resten af klassen.
a. Hvad er problemet med den måde, der bliver kommunikeret på i den første del af spottet?

Hvad sker der i anden del af spottet? Betyder det noget for jeres trivsel, hvad andre mener om jeres påklædning eller udseende? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis man har sagt noget dårligt, eller reageret dårligt over for andre, hvordan kan man så have det indeni?

Hvis andre har sagt noget dårligt til en, hvordan kan man så have det indeni? Klassen samles og fremlægger svarene for hinanden. Snak fx om, hvordan tonen er i jeres klasse. Er I gode eller ikke så gode til at vise hinanden respekt og forståelse?
Hvad kan man gøre for at blive bedre til det?

Til læreren:
Opgaven skal løses i grupper á 5. Det er vigtigt at eleverne holder sig til spilleregler for godt samarbejde og arbejdsmiljø i gruppen. Man kan med fordel udpege en gruppeleder, der holder styr på tid, notater og opgaveløsning.

3.   Se filmen med hele klassen igen. Brug filmen til at drøfte på klassen, hvornår et svar egentligt er et godt svar. I fællesskab skal I nu udvikle et andet godt svar end det, der gives i spottet.

Lav evt. en lille film på iPad i PuppetPals eller StoryCreator hvor I afprøver, om jeres nye svar fungerer godt. Vis jeres lille film til en anden gruppe.

  1. Sæt jer i mindre grupper og lav manus til et spot, der handler om en lignende problemstilling. Lav spottet som en lommefilm på jeres mobil eller tablet. Vis jeres produktion for de andre i klassen og del den fx på skolens intranet.

Til læreren:
Det er vigtigt, at eleverne arbejder eksperimenterende og reflekterende med opgaven, så de får mulighed for at forbedre deres egen praksis i klassen.

1