Sylvester – lærer

 

Tidsforbrug:  to-og-to gruppearbejde: opgave 1: 30 min., udvidet: 45 min.

                 To-og-to gruppearbejde: opgave 2: 20 min.

                 Individuelt: opgave 3: 24 min.

                 Diskussion på klassen: opgaven 4: 14 min.

 

Mål: Eleven skal igennem opgaverne blive klogere på sig selv og sin egen identitet. Selvforståelse kan fremme sociale interaktion til gavn for fællesskabet.

Teaser

Jeg er den, jeg er – men hvem er jeg egentlig og hvad er det, der gør mig til den, jeg er? Din frisure er vigtig og måske er det vigtigt, hvor du bor, og hvordan du bor. Dine holdninger er vigtige, og måske er dine forældre vigtige. Din måde at tænke og tale på fortæller noget vigtigt om dig, og måske er den musik, du hører, også med til at fortælle hvem du er som person.

I denne opgave arbejder du med at forstå dig selv. I filmen møder du drengen Sylvester, der spiller violin. Sylvester er meget glad for violinspillet, men det har nogen gange været svært for ham at acceptere, at musikken er en særlig del af hans personlighed, synes han selv. I dag er Sylvester glad og finder styrke i sin violin, både i musikkens og i skolens verden. Sylvester trives som den, han er.

Aktiviteter 

Til eleven:

Jeg er den, jeg er – men hvem er jeg egentlig og hvad er det, der gør mig til den, jeg er? Din frisure er vigtig og måske er det vigtigt, hvor du bor, og hvordan du bor. Dine holdninger er vigtige, og måske er dine forældre vigtige. Din måde at tænke og tale på fortæller noget vigtigt om dig, og måske er den musik, du hører, også med til at fortælle hvem du er som person.

I denne opgave arbejder du med at forstå dig selv. I filmen møder du drengen Sylvester, der spiller violin. Sylvester er meget glad for violinspillet, men det har nogen gange været svært for ham at acceptere, at musikken er en særlig del af hans personlighed, synes han selv. I dag er Sylvester glad og finder styrke i sin violin, både i musikkens og i skolens verden. Sylvester trives som den, han er. 

Opgaver om identitet og personlighed

  1. I skal arbejde sammen to og to. Se filmen og giv en kort beskrivelse af hvem Sylvester er, og hvad der er med til at danne ham som person. Diskutér, hvilken rolle musikken spiller for Sylvesters identitet? I kan skrive jeres svar ind i et tekstdokument og dele det med de andre i klassen. Afslut opgaven ved at læse, hvad de andre i klassen har skrevet om Sylvester.

Til læreren:
Opgaven skal løses to-og-to, da det ofte er forskelligt, hvorledes vi selv ser os, og hvorledes andre ser os.  Der er ikke planlagt nogen fælles opsamling på klassen, for drøftelsen kan potentielt være mere åben, når den ikke skal deles med hele resten af klassen.

  1. Sæt jer over for hinanden to og to og kig godt på hinanden. Giv en kort beskrivelse af din kammerat. Hvem er han/hun? Hvad er det, der gør din kammerat til den, han eller hun er? Er det fx måden din kammerat taler på? Reagerer på? Ser ud på? Interesserer sig for? 

Til læreren:
Opgaven skal løses to-og-to. At skulle arbejde sammen giver mulighed for at skulle begrunde sine svar og argumentere for sine holdninger. Afslut med drøftelse på klassen.
Variationsmulighed: Lav tre svar-områder i klassen, fx ved døren, ved tavlen og ved det bagerste vindue. Svar-områderne får værdien ”vigtigt”, ”lidt vigtigt” og ”uvigtigt”. Find 10 ting, der er vigtige for identitetsdannelsen ved Sylvester. Lad nu eleverne på tur placere sig hver især efter eget skøn, hvor vigtigt en given ting er for Sylvesters identitet.

  1. Nu skal du arbejde alene. Skriv en kort beskrivelse af dig selv, og hvad du mener er med til at gøre, at du er den, du er. Sammenlign beskrivelserne på klassen. Var der mange ligheder eller forskelligheder blandt dig og dine kammerater?

Til læreren:
Eleverne får i arbejdet et indblik i hvem de anses for at være og hvorledes det passer sammen med deres egen opfattelse. Opgaven skal løses i makkerpar, men kan gentages i mange forskellige makkerpar, da dette kan hjælpe eleverne til at få et indblik i hvorledes de andre fra klassen opfatter en.

  1. Diskuter på klassen:Hvorfor er det vigtigt at vide, hvem man er, når man skal indgå i et fællesskab? Kan det være med til at styrke trivslen i klassen? Kan det evt. betyde, at man tør være sig selv i klassen? Hvorfor/hvorfor ikke?

Til læreren:
Opgaven skal diskuteres på klassen, da klassen derved har mulighed for at opnå et større indblik i, hvorfor det er vigtigt at respektere den enkelte, som han/ hun er.

1