Voxpop – lærer

 

Tidsforbrug:  to og to, opgave 1: 20 min

                 Individuelt arbejde, opgave 2: 20 min

                 Gruppearbejde, opgave 3, 20 min

Mål: Eleverne skal blive bevidste om hvilken rolle sammenspillet med deres lærer har for klassens trivsel.

Teaser

Lærere er helt centrale for, om en klasse kan få god trivsel. I filmen ser du elever, der fortæller dig om gode og ikke så gode ting, en lærer kan gøre for at skabe god trivsel i klassen.

Aktiviteter 

Til eleven

Hvilken rolle spiller læreren for klassens trivsel og den enkelte elevs trivsel? Har læreren en stor eller lille rolle i forhold til klassens trivsel? Det kan du måske blive klogere på ved at se denne voxpop og ved at arbejde med disse aktiviteter herunder. 

Opgaver om lærerens rolle for trivsel

  1. Se voxpoppen og diskutér med sidemanden, om i er enige med en eller flere af de udtalelser, eleverne i voxpoppen kommer med. Hvad mener I, læreren kunne have gjort for at få alle elever til at føle sig godt tilpas i klassen? Hvad ville I selv have gjort?
  1. Bagefter kan I lave en lille hjemmeside på wix.com, hvor I giver jeres bud på, hvad ”den gode lærer” er. Send linket til jeres hjemmeside til din lærer og til dine klassekammerater. 
  1. Skriv stikord i dit hæfte eller PC/tablet, om en oplevelse, hvor en lærer har gjort en forskel for dig. Det kan være både gode og dårlige forskelle.

Til Læreren:
Opgaven skal løses individuelt, da der ønskes en mangfoldighed af svar på, hvorledes læreren er med eller modspiller i trivslen.

  1. Diskutér i grupper, hvad der skal til, for at I får respekt for jeres lærer, og hvad netop jeres lærer gør for at styrke trivslen i klassen. Hvad betyder det for sammenholdet i klassen, at jeres lærer forstår jer og viser jer respekt? Og hvad betyder det for sammenholdet i klassen, at I har respekt og tillid til jeres lærer? Argumenter for synspunkter og holdninger.
  1. Skriv bagefter et essay eller en kort kommentar, hvor du beskriver dine tanker og meninger om det at have tillid til hinanden og at have respekt for hinanden. Du arbejder selvstændigt med denne opgave.

Til læreren:
Opgave 4 skal løses i grupper, så mangfoldigheden kommer i spil. Ligeledes kan mangfoldigheden i gruppen være med til at anskue forskellige synsvinkler på forståelsen af, hvornår og hvordan man respekterer og ikke-respekterer læreren.

1