Voxpop trivsel – lærer

Tidsforbrug: Individuelt arbejde, opgave 1: 30 min

                 Makkerpar, opgave 2: 30 min

                 Klassearbejdet, opgave 3: 30 min 

Mål: Eleverne skal opnå viden om trivsel og selv kunne forklare, hvad trivsel er, så de aktivt kan gå ind og være med til at forbedre trivslen omkring dem.

Teaser

Snakken om trivsel er en del af hverdagen i skolen, men hvad er trivsel? Og hvorfor er trivsel så vigtig? I denne opgave vil du se en voxpop, der lader elever komme til orde. Eleverne fortæller dig om god trivsel. 

Aktiviteter 

Til eleven 

Hvad er trivsel? Og hvad skal der til for at trives? I denne voxpop kan du høre, hvad andre børn og unge mener om trivsel.

Når du har set voxpoppen, kan du arbejde videre med forskellige aktiviteter, som handler om begrebet trivsel. 

Sådan gør I: 

  1. Optag et lille klip på mobiltelefon, iPad, etc., hvor du kort fortæller, hvad du mener trivsel er.

Til læreren:
Opgaven skal løses individuelt og før spottet ses, da det giver eleverne mulighed for selv at bidrage med deres egen fortolkning af ordet trivsel.

  1. Se voxpoppen og skriv i stikord, hvad eleverne mener, der skal til for at trives. Sammenlign svarene i voxpoppen og de svar, I selv har givet i opgave 1. Er svarene de samme? Eller er de helt forskellige? Hvorfor tror I, at det er sådan?

Til læreren:
Opgaven skal løses i makkerpar, det giver mulighed for at diskutere svarene, samtidig med at der stadig vil være en mangfoldighed af svar, som kan bruges til videre debat i klassen.

  1. Fremlæg jeres svar fra opgave 2 på klassen. Brug svarene til at lave nogle punkter, klassen gerne vil arbejde med for at styrke trivslen i klassen. Aftal hvordan I vil følge op på de aftalte punkter.

Til læreren:
Opgaven skal løses fælles på klassen, så alle bliver en del af aftalerne, der laves for at styrke klassens trivsel.
Som opfølgning kan du lade eleverne lave en planche med 5 positive handlingsanvisninger efter mønstret: Jeg vil prøve at lytte bedre, når andre taler.

1