Til forældre

 

Hvad er trivsel? Og hvad betyder det at trives?

Se voxpoppen og hør, hvad forskellige børn mener om den sag.

TRIVSEL 

Trivsel og et godt undervisningsmiljø er afgørende for den enkelte elevs mentale sundhed, læring og udvikling.

Trivselsbegrebet bruges ikke kun i forhold til den enkelte, men også om de grupper og samarbejdsrelationer, der i øvrigt er involveret i skolens liv og hverdag.

At arbejde målrettet med øget trivsel og udvikling af undervisningsmiljøet skal ske i et samarbejde mellem elever, forældre og skolens personale. Og derfor er det vigtigt, at man også som forældre involveres i skolens pædagogiske praksis, skolens politik og visioner.

Formål

Denne side er målrettet gruppen af forældre til børn i skolen med det formål at give viden om trivsel og samtidig inspirere og motivere forældre til at deltage i at fremme social trivsel i klassen og bidrage til en positiv udvikling af skolens undervisningsmiljø.

Praksis

Alle skoler i Danmark skal arbejde for øget trivsel og for et godt miljø i og omkring skolen, men det kan ske på mange forskellige måder. På Eltang Skolen i Kolding Kommune har de valgt at have klassepædagoger i hver enkelt klasse, som led i deres indsats for øget trivsel for alle.

To film

I to film fortæller vi om, hvilken rolle og betydning klassepædagogen har for den enkelte og for skolen som helhed, for øget trivsel og for et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne – og for fagligheden.

De to film kan bruges som inspiration til skolens udvikling af den pædagogiske praksis ved forældremøder, skolebestyrelsesmøder, teammøder, udviklingsmøder, m.m.. De kan skabe debat om egen praksis og give inspiration til at udvikle nye ideer og visioner for skolens egen indsats på området.

Til filmene er udviklet debat- og inspirationsoplæg.

Klassepædagogen, en god løsning

Charlotte er klassepædagog i 3. klasse på Eltang skolen. Hun møder ind sammen med eleverne hver dag og følger dem gennem skoledagen.
Se filmen og hør om klassepædagogens arbejde og den betydning, Charlotte har for klassens trivsel, undervisningsmiljø og faglighed.

Sylvesters historie

For Sylvester på 12 år, der går på Eltang skolen, har klassepædagogen en stor betydning. Det fortæller han og hans forældre om her i filmen.

Debatoplæg

De to dokumentarfilm beskriver først og fremmest klassepædagogens arbejde, men tegner også et billede af de perspektiver, der er ved at have en klassepædagog.

Herunder er udarbejdet debatoplæg til brug ved forældremøder, forældrearrangementer o.l., hvor der sættes fokus på trivsel og undervisningsmiljø.

Det anbefales, at oplæggene først diskuteres på baggrund af dokumentarfilmene og i mindre grupper, inden der samles op i plenum.

  1. Hvilken betydning har rummelighed og fællesskabet for god trivsel?
  2. Er der god trivsel og et godt fællesskab i jeres børns klasse? Hvorfor/Hvorfor ikke?
  3. Hvad mener I, der skal til for at skabe et godt undervisningsmiljø for både børn og voksne?
  4. Kan en klassepædagog være en god ide på jeres skole? Hvorfor/Hvorfor ikke?
  5. Diskutér andre forslag og ideer til at øge trivsel og fremme et godt undervisningsmiljø for alle.

Inspiration og viden

Vil du vide mere om trivsel og undervisningsmiljø, kan du herunder finde relevante links til viden, materialer, film og lignende.

EMU og trivselsmåling

Der er meget inspiration og viden om trivsel og undervisningsmiljø at hente. Her finder du en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med trivsel og trivselsmålingen. Og du finder link til forskningskortlægning.

Selvom siden umiddelbart er målrettet fagpersoner, så kan forældre sagtens være med her.

Læs mere      Trivselsmålingen

Kommunikation mellem skole og hjem

Er du i skolebestyrelsen, kan dette være interessant.

Her kan skolebestyrelsen få hjælp til at styrke kommunikationen mellem skole og hjem skole. Der er principper til inspiration og hjælpeskemaer til brug for det konkrete arbejde.

Læs mere      Kommunikation mellem skole og hjem

DCUM

DCUM er et uafhængigt videnscenter som arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø og børnemiljø.

Læs mere     dcum.dk

1